His Reflection

” Brood en Wijn “

…………….. Zoals Hij tot Zijn jongeren sprak, toen Hij voor hen de broden brak,
…………….. “Gedenk bij ’t breken van dit brood, Mijn lijden en Mijn bittere dood,
…………….. Voordat Hij van de maal opstond, was er een lofzang uit Zijn mond
…………….. zo hef ook ik een loflied aan,om bij Zijn liefde stil te staan.

We zitten volop in de voorbereiding op het Passieconcert,1 april komt snel dichterbij , er moet nog wel wat gebeuren om goed voorbereid die avond zingend te mogen getuigen van het Bijzonder Werk wat onze Heiland voor ons heeft gedaan.

Naast het instuderen van de nummers moet er organisatorisch ook het één en ander geregeld worden en kunnen we inmiddels bekend maken dat Hans van Vuuren(Groot Nieuws Radio) deze avond de verbindende Bijbelgedeeltes tussen de verschillende nummers zal voorlezen.
Daarnaast zal onze vaste pianiste Annemarie Levinga samen met Henk van der Maaten op synthesizer zorg dragen voor de muzikale begeleiding.
Ook zullen er een aantal nummers worden gezongen door verschillende koor solisten.

Het belooft een bijzonder concert te worden waar we muzikaal een reis zullen maken vanaf “Opwekkings nummers ” via een aantal Taizé liederen naar licht klassieke stijlen, en waar vooral de teksten van de liederen verwijzen naar het leven en sterven van onze Heiland.

Wees allen welkom op zaterdag 1 april as. in de Geref. kerk in Doornspijk, concert begint om 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30, toegang is gratis

Zing mee!

Wij repeteren donderdagavond van 20:30 uur – 22:00 uur in “Ons Huus” op de Hoge Enk (Elburg). Nieuwe leden tussen de 15 en 50 jaar zijn van harte welkom.

Neem contact op
Tweet